Telefon

+90 216 706 51 93

İş Süreçleri Yönetimi

İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

İçerisinde yaşadığımız dijital gelişmeler, hem iş akışlarını, iş süreçlerini hem de çalışma yöntemlerini değiştirdi. Dijitalleşmenin iş süreçlerindeki etkisi ile Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş süreçleri yönetimi; kurumların, kuruluşların, işletmelerin işlerini nasıl yürüttüklerine dair modellemeler oluşturmak üzere yapılan işlerin tamamını bütünsel bir yaklaşım ile ele alan bir yöntemdir.

Bu yöntem ile amaçlanan iş süreçleri akış şemaları oluşturarak, iş süreçlerinin kontrollü biçimde yürütülmesi, iş yapma biçimlerinin standartlaştırılması, iş süreçlerinde gerçekleşebilecek eksikliklerin, aksamaların tespit edilmesidir.

Spectrum Bilişim İş Süreçleri Yönetimi ile;

İş süreçlerini kontrol altına alabilirsiniz.
İş süreçlerinde iyileştirme işlemlerini daha kolay bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.
Hangi personelin hangi iş sürecinde yer alacağını belirleyebilirsiniz.
İş süreçlerini gerçekleştiren kişilerin işin belirli bölümlerinde ne kadar zaman harcadığını görebilir ve performans takibi yapabilirsiniz.