Telefon

+90 216 706 51 93

e-İrsaliye

E-İRSALİYE

E-Dönüşümün bir parçası olarak uygulamaya geçilen e-İrsaliye, veri formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiş olan bir uygulamadır. Bir malın taşınması ve sevki sürecinde kullanılması gereken irsaliye belgesinin yerine elektronik ortamda hazırlanmış olan, elektronik ortamda alıcısına iletilen ve muhafaza edilen bir elektronik belgedir. Dijital ortamda düzenlenen irsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Bu belge sayesinde alıcılar, malı teslim aldıklarında GİB sistemi üzerinden dönüş yaparak malın tamamına kabul ya da ret yanıtı verebilme imkanına sahip oldukları için teslimat işlemlerindeki kısmi kabul, iade ya da hatalardan kaynaklanan aksaklıklar belgeyi düzenleyene dijital ortamda iletilebilmektedir.

Spectrum Bilişim e-Dönüşüm hizmetlerinden biri olan e-İrsaliye çözümüyle;

Bu dijitalleşmeyle beraber baskı, kargo gibi süreçler ortadan kalkacağı için zamandan ve maliyetten tasarruf sağlarken şirketinizin verimliliği artırabilirsiniz.
SAP sistemlerine ve diğer e-Dönüşüm ürünlerimize yüzde 100 entegre olabilir
Fiziki takip ve depolamayı ortadan kaldırabilir
SAP üzerinden raporlama kabiliyetinizi artırabilir ve irsaliye süreçlerinizi dijitalleştirebilirsiniz