Telefon

+90 216 706 51 93

Bütçe, Konsolidasyon ve Risk Yönetimi

Bütçei Konsolidasyon ve Risk Yönetimi ile?;

Bütçe planlama ve konsolidasyon modülü olan SAP BPC (Business Planning and Consolidation), SAP ERP ile entegre çalışarak hem analiz hem de karar alma noktasında kurumlara önemli katkılar sağlıyor. Bütçe ve planlama projeksiyonlarının sektörel, ekonomik ve kanuni yükümlülüklerle ilgili taleplere esnek biçimde cevap verebilmesi çok önemli taşıyor. SAP BPC bu ihtiyaçlara cevap veren çözüm olarak öne çıkıyor.
SAP BPC çözümü, plan ve bütçe verilerini veritabanı üzerinde saklayarak veri güvenliğini sağlıyor. Aynı zamanda farklı senaryoların sonuçlarının hızlıca görülmesine olanak tanıyor ve bütçe oluşturma sürecinde zaman tasarrufu sağlıyor.